„Społem” Powszechna Spółdzielnia SpożywcówŁowicz - jedno z najstarszych miast polskich, znane z bogactwa i piękna folkloru, położone nad Bzurą w nizinnym krajobrazie Mazowsza, zasłynęło też z licznych inicjatyw. Nic dziwnego, że już w 1901 roku powstało Stowarzyszenie spożywców „Pelikan” ( ptak z herbu miasta ), ale niesprzyjające mu władze spowodowały upadek organizacji.
Trwalszy byt miała spółdzielnia „Łowiczanka”, powstała w 1912 roku. W wolnej Polsce rozwinął się ruch „Społem” i w Łowiczu 25 lipca 1938 roku zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Warszawie Spółdzielnię Spożywców „Społem” z siedzibą przy ul. Zduńskiej 2. 

Pierwszym prezesem był Jan Sosonowski, Spółdzielnia prowadziła jeden sklep, ale liczyła 238 członków. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku odbił się tragicznie na losach miasta; powstało getto dla ludności żydowskiej, obóz pracy, nastąpiły liczne aresztowania i straty materialne, zniszczeniu uległ też sklep, ale Spółdzielnia działała w konspiracji.

Właśnie w okresie okupacji jej prezesem był p. Eugeniusz Konopacki, a czynnymi działaczami: Józef Perzyna, Stanisław Mróz, Jan Niedzielski, Władysław Kruk, Władysław Grzywacz, Marian Zabost, Stanisław Mielczarski. Prowadzono w tak trudnych warunkach działalność handlową, hurtową (magazyn przy ul. Tkaczew), udzielano, z narażeniem życia, pomocy podziemnym organizacjom. Lata 1945 – 1947 uaktywniły już jawną działalność Spółdzielni. Od 1962 roku nastąpił największy rozkwit Spółdzielni, która liczyła 5400 członków, zarządzała 54 sklepami, 6 zakładami gastronomicznymi, 7 produkcyjnymi, a dla kobiet założono „Praktyczną Panią” z usługami fryzjersko – kosmetycznymi i krawieckimi. 

W tym czasie, podobnie jak w całej Polsce, Spółdzielnia przechodziła liczne reorganizacje i transformacje. Najtrudniejsze były lata 90-te, gdy władze miejskie odebrały Spółdzielni lokale, w których mieściły się sklepy, zarządzanie targowicą miejską i nie stwarzały klimatu do dobrego funkcjonowania Spółdzielni. Dzięki ofiarnej pracy działaczy społecznych: Ryszarda Piskuna, Jana Kucharka, Józefa Plichty, Józefa Krupińskiego, Stefana Klimkiewicza, Janiny Dziedzieli i Ireny Guz, Spółdzielnia radziła sobie na coraz trudniejszym rynku i w niekorzystnym dla Spółdzielczości klimacie. Wybudowano nowe pawilony handlowe, unowocześniono wyposażenie sklepów, zadbano o wyższą kulturę obsługi klienta, a dla ratowania sytuacji  ekonomicznej nawiązano współpracę z wieloma kontrahentami. 
Niestety, zmniejszyła się liczba aktywnych członków, dlatego szczególnie trzeba podkreślić zaangażowanie tych, którzy działali i działają w Radzie Nadzorczej i komitetach członkowskich.
Trudno w tym miejscu wymienić wszystkich, ale to oni tworzą i zapewniają kontynuację chlubnych tradycji „Społem” .

Prezesi „Społem” PSS w Łowiczu:

Jan Sosnowski                1938-1940

Eugeniusz Konopacki     1940-1945

Stanisław Brzozowski     1945-1948

Stanisław Bryła                1948-1962

Wiesław Caban                1962-1976

Antoni Matyjaszek           1976-1978

Tadeusz Kurczak             1978-1982

Stanisław Przybysz         1982-2017

Agnieszka Sokołowska       od 2017